Parochiecentrum

In opdracht van de St. Franciscusparochie te Franeker is het bestaande parochiecentrum geheel gerenoveerd en uitgebreid met daarbij, naar een goede katholieke gewoonte, een 'parochiecafé'. 
ontwerp: BURO VOOR BOUWKUNDE te Franeker