verbouw basisscholen Achlum

Door de stichting Radius en PCBO Noordwest Friesland is bouwbedrijf van Marrum uitgekozen als partner in het bouwteam ten behoeve van de te verbouwen basisscholen De Bongerd en Rehoboth in Achlum. Samen met PENTA architecten en deze opdrachtgevers wordt een interactief bouwproces doorlopen, waarbij ieders specifieke expertise ten volle wordt benut.