verbouw OARS

Aan de zijde van het Martiniplantsoen is in opdracht van OARS een uitbreiding van de winkelruimte gerealiseerd, die aansluit op de bestaande, dichte stedelijke bebouwing.
Bouwen in de binnenstad met weinig ruimte vraagt veel organisatie!