Zijlstra Beroepskleding

Aan de nieuwe rondweg van Franeker is op bedrijventerrein Kie een modern bedrijfsgebouw van ca. 1.300 m2 gerealiseerd voor Zijlstra Beroepskleding.

Het bedrijfsgebouw omvat o.a. een opslag- en bewerkingsdeel, kantoren en een showroom. Deze showroom van 300 m2 heeft, door de situering op de verdieping als antwoord op de locatie aan de oprit naar de Frisia-brêge, een markante plaats en daarmee hoge attentiewaarde.